Teun Wolters, verzekeringsarts Bezwaar & Beroep

'Bij Bezwaar & Beroep vind ik de verdieping die ik zoek' 

'Eén ding wist ik: werken in het ziekenhuis past niet bij me. Daarom gaf ik mezelf een jaar de ruimte te onderzoeken waar mijn interesse lag. In de praktijk, buiten het ziekenhuis. In die tijd zag ik een vacature ‘Anios Verzekeringsgeneeskunde’ bij UWV. Omdat ik geen ervaring had met het UWV - wel een beeld overigens - besloot ik te solliciteren. Vanaf het eerste moment beviel het me en ik merkte al snel dat dit werk goed bij me past: een breed specialisme in een beschouwende functie.'

Verdieping

'Ik vind het belangrijk me voortdurend te ontwikkelen. Tijdens de opleiding loop je op de verschillende afdelingen stage: WIA, Wajong en Ziektewet. Met veel plezier heb ik ruim 5 jaar bij de WIA gewerkt. Een stage bij Bezwaar & Beroep hoorde ook bij de opleiding en daar voelde ik me meteen op m’n plek. Toen er later een vacature was, werd ik voorzichtig gepolst: zou het iets voor jou zijn? Ja, dat was het zeker! Hier kon ik de verdiepings- en verbredingsslag maken die ik zo graag wilde. Wanneer cliënten het niet eens zijn met een beslissing van UWV - of het nu gaat om een uitkering, (werk)voorziening of een boete - dan kunnen zij bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Bezwaar & Beroep toetst of de juiste procedures, overwegingen en beoordelingen zijn uitgevoerd. Super interessant.

Beslissingen durven nemen

'Op deze afdeling word je je zeer bewust van de verschillende kanten van een sociaal medisch oordeel. Onpartijdigheid en objectiviteit zijn dan ook belangrijke waarden in mijn werk. Wil je dit werk op een goede manier doen, dan heb je een scherp analytisch vermogen nodig, moet je besluitvaardig durven zijn en heb je goede communicatieve vaardigheden nodig.

Cliënten mogen het oneens zijn met een beslissing; als de beslissing niet wijzigt dan vind ik het belangrijk dat zij in ieder geval begrijpen hoe bepaalde besluiten tot stand zijn gekomen. Iedereen moet de ruimte krijgen zijn verhaal te doen, iedereen moet het gevoel hebben dat er naar hem geluisterd wordt. Belangen zijn groot en emoties zitten hoog. Zorgvuldig mee omgaan dus.'

Duidelijkheid en helderheid

'Dit werk past me als een jas. Ik houd ervan om discussies te voeren met medisch gemachtigden of om beslissingen en overwegingen te verwoorden in heldere taal. De cliënt, maar bijvoorbeeld ook een rechter is immers geen inhoudelijk deskundige. Twijfels die geschept worden of die bestaan, neem ik weg, op een heldere manier. Daarnaast daagt dit werk je uit om je hersenen op een andere manier te gebruiken; naast je verzekeringsgeneeskundige vakkennis die je bij elke casus inzet, moet je ook op de hoogte zijn van nieuwe behandelingen, protocollen, van prognoses en verwachtingen. Naast de centrale vraag wat iemand nog wél met zijn belemmeringen kan, krijg je zeer uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld de duurzaamheid van beperkingen of verwijtbaarheid.'

Metal en classic rock: Teuns favoriete muziekstijlen. Niet alleen lekker om naar te luisteren, hij maakt ook zelf muziek. ‘Ik speel thuis elektrische gitaar. Soms met fronsende blikken van het thuisfront als gevolg’, zegt Teun. Maar dat bederft de pret in z’n geheel niet. Daarnaast is Teun gek op reizen en motorrijden. ‘Citytrips lenen zich uitstekend voor een korte break. Er is zoveel moois te zien in Europa. Bedenk maar eens welke prachtige hoofdsteden er zijn. Er is nog genoeg te beleven!’