Benny Dijkhuis, manager Sociaal Medische Zaken

'Verzekeringsarts als regisseur van het gehele proces' 

'We zijn er voor onze klant. Dat is niet alleen mooie uitspraak, maar zo ervaar ik dat echt binnen ons team. Bij ons is niet alleen de vraag ‘Wat is het beste voor de klant?’ leidend bij het vormgeven van onze manier van werken, maar iedereen heeft ook een intrinsieke drive een bijdrage te willen leveren aan onze maatschappij. Bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze klant. Heb je die motivatie niet, dan werkt het niet.' 

Echt contact kunnen maken met degene die tegenover je zit, is wezenlijk bij het herstelproces van de klant. Het gaat bij ons om duurzaamheid. Niet iemand zo snel mogelijk ‘hersteld’ verklaren, maar iemand duurzaam terugbrengen op de arbeidsmarkt. Wat is er mooier dan een klant weer perspectief te geven? Daar is de professionaliteit van de verzekeringsarts hard bij nodig. 

Verzekeringsarts in de lead

Op dit moment zitten we bij Sociaal Medische Zaken in een bijzonder transitie: we maken de omslag naar het werken in sociaal-medische centra, met de verzekeringsarts in de regierol. De arts is samen met zijn multidisciplinair team - onder andere arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders en sociaal-medisch verpleegkundigen maken daar deel van uit - verantwoordelijk voor ‘zijn’ groep klanten. Waar we voorheen werkten volgens een strak proces, is nu die ene vraag belangrijk: wat heeft de klant nodig? Wie hebben we daarbij nodig en op welk moment? Is bijvoorbeeld de inzet van een fysiotherapeut of psycholoog raadzaam, dan betrekken we die erbij. Met een team van interne medewerkers en externe specialisten werken we aan het herstel van de klant. De verzekeringsarts is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor elke afzonderlijke klant. 

Zelf vormgeven

Ons sociaal-medisch centrum (SMC) in Zwolle wordt op een organische manier gevormd. Géén opgelegde blauwdruk door de directie, maar we krijgen de ruimte om het SMC op onze manier in te richten. Op een manier die past bij ons team én die past bij de regio waarin we werken. 

Zo kunnen we de accenten leggen die nodig zijn en maken we keuzes die aansluiten op de behoeften van ons werkgebied. Een interessant proces. Dat maakt het werken spannend, maar ook leuker. 

Moreel kompas

Als management ben je er om je team te faciliteren, om het voor de medewerkers makkelijker en beter te maken. Samen bepalen we de koers, geven we antwoord op vragen als: ‘Wat is voor ons ‘goede’ dienstverlening? Waar is de klant het best mee geholpen? Het team weet vervolgens het best hoe ze het traject invullen. Ik word juist blij als ik medewerkers hoor zeggen: ‘Kunnen we dit niet anders doen?’ Ik hoor graag hun afwegingen, zodat ik erna de verantwoordelijkheid kan dragen. Als je vaart op je moreel kompas en je neemt me mee in je overwegingen, dan kan ik het altijd verantwoorden. Als het goed is voor de dienstverlening en dus goed voor de klant, dan durf ik daarvoor te gaan staan. 

Samen voor de klant

We hebben een leuke groep. De artsen zijn open, delen waar ze tegenaan lopen en laten weten wat ze nodig hebben. De onderlinge betrokkenheid is groot, dat vind ik mooi om te zien: de betrokkenheid onder de medewerkers, van de artsen naar de klant en naar de organisatie. En juist door die betrokkenheid ontstaan mooie discussies, mét een bepaalde felheid. Verschil van inzicht over een casus, over processen, over onze aanpak. Maar altijd vanuit die ene gedachte: wat is beter voor de klant?”