Allen voor één

Charlotte Menzo, Evert Varenkamp, Dick Brugman, Hasret Aydemir, WIlma Klunder en Dorien Assink

Teamondersteuners, arbeidsdeskundigen, procesbegeleiders, medisch secretaresses en verzekeringsartsen werken samen voor de cliënt. Ieder vanuit z’n eigen expertise.

'De samenwerking is gelijkwaardig en respectvol. Hiërarchie? Niet bij ons.'

 'Als medisch secretaresse ben je bij het gesprek met de cliënt aanwezig. Een fijne manier van werken: zo kan de arts alle aandacht voor de cliënt hebben en kan er een vertrouwensband ontstaan tussen arts en cliënt. Van wezenlijk belang in ons werk. De administratie, die doen wij wel.'

 'Na afloop van een gesprek vraagt de arts: ‘Is jou nog iets opgevallen wat ik misschien heb gemist?’ Op die manier wordt je als medisch secretaresse ook erbij betrokken. Je bent er niet alleen voor ‘het verslag’.'

'Het is niet ‘ieder voor zich’. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de klant.'

'We maken afspraken met de klant. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn deel in het proces. Dus als dat proces ergens stagneert - en wij dus niet onze afspraak met de klant kunnen nakomen - dan durven we elkaar aan te spreken. Die openheid is er.'

'Gesprekken die arbeidsdeskundigen en reïntegratiebegeleiders met cliënten voeren, zijn ook voeding voor de arts. Met ieders inbreng kom je tot de beste oplossing voor de cliënt.'

'We denken niet in ‘dossiers’. We kennen de cliënt en zijn verhaal.'