Lisette Berg, verzekeringsarts

'Als verzekeringsarts kun je écht het verschil maken'

Het UWV. Dat was de laatste plek waar Lisette dacht te zou gaan werken. Een dag meekijken bij een vriendin die als ANIOS verzekeringsgeneeskunde werkte, liet niets van al haar vooroordelen heel. Lang verhaal kort: Lisette is alweer zes jaar helemaal in haar element bij het UWV.

'Ik vond het lastig om na de studie geneeskunde een specialisme te kiezen, en startte op een spoedeisende hulp als poortarts. Mijn geneeskundige interesse is heel breed. Dat ziekenhuiswereldje trok me wel. "ER" was mijn favoriete serie, en natuurlijk krijg je daar een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld, maar toch. Wat me in de acute geneeskunde trok, is de diversiteit in problematiek die aan bod komt. Ik miste echter het contact met de patiënt, omdat die snel uit beeld verdwenen na het verlenen van de eerste medische zorg. Op de IC was er meer mogelijkheid om patiënten te vervolgen, maar het contact was voornamelijk met de naasten van de patiënt. Op zich had ik hier best willen blijven werken, ik zag echter op tegen een lange periode van specialiseren, inclusief een promotietraject en hoge dienstenbelasting. Dit bleek namelijk lastig te combineren met een kinderwens en een druk sociaal leven. Me oriënterende op andere opties, ben ik toen als arts in de psychiatrie gaan werken. Tijdens mijn opleiding tot psychiater stoorde ik me er aan dat ik vooral bezig was met het voorschrijven van medicatie en administratieve taken, en dat ik weinig toekwam aan patiëntencontact. En toen kwam die vriendin die bij het UWV werkt met de vraag of ik een keer mee wilde kijken. Die meeloop-dag was echt een eyeopener.'

Meer dan lichamelijke of psychische klachten

'Je kunt je hier echt in iemand verdiepen, waarbij niet alleen puur medische zaken worden beschouwd. Conflicten, geldzorgen en andere psychosociale factoren zijn vaak belangrijke beïnvloedende factoren bij ziekte en herstelgedrag. Hier oog voor hebben als verzekeringsarts, draagt positief bij aan de mogelijkheden die mensen zelf zien voor de toekomst. Het is belangrijk voor mensen om weer perspectief te hebben, en dat hun kijk op de situatie verandert. Dat mensen trots kunnen zijn en weer mee kunnen doen in de maatschappij, en zoveel mogelijk hun eigen inkomen verdienen.'

Samenwerking met collega's

'Soms is er in de spreekkamer wrijving, doordat mijn visie op de belastbaarheid afwijkt van wat de persoon zelf denkt te kunnen. 

In mijn adviezen probeer ik altijd iets mee te geven over de factoren die het herstel en de re-integratie in positieve zin kunnen beïnvloeden. Dit helpt niet alleen de persoon in kwestie, maar ook mijn collega’s die verder aan de slag gaan met de re-integratie. Het gaat dan om collega’s van UWV werkbedrijf, een re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige. Zo draag ik bij aan maatwerk ten aanzien van de verdere dienstverlening en het zo optimaal mogelijk inzetten van middelen om de participatiemogelijkheden te bevorderen. Wij kunnen samen écht het verschil maken.'

Speeltuin

'De opleiding tot verzekeringsarts vond ik interessant. Naast het onderwijs aan het opleidingsinstituut, had ik een enthousiaste opleider die me wees me op allerlei boeiende congressen, symposia en nascholing. Een deel van de opleiding kon hiermee naar eigen inzicht worden ingevuld, waardoor het soms als een speeltuin voelde met heel veel keuzemogelijkheden. Hierdoor kon ik mij medisch inhoudelijk, maar ook op persoonlijk vlak verder ontwikkelen. Nu ik klaar ben met de opleiding, blijf ik rondneuzen en inspiratie opdoen. Ik vind het belangrijk om fris te blijven.'

Wetenschappelijk onderzoek

'Er is relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de consequenties van ziekte voor de belastbaarheid in werk. Er zijn daardoor veel zaken waar we weinig van weten. Dan kan een operatie technisch gezien wel geslaagd zijn, maar wat het voor gevolgen heeft voor het functioneren in het dagelijkse leven en in werk? Dáár gaat het om! Als verzekeringsarts ga je dus verder dan waar het voor een behandelaar ophoudt. Voor de klant en de maatschappij zou het beter zijn wanneer meer zaken wetenschappelijk kunnen worden gestaafd. Hieraan wordt zowel binnen als buiten het UWV inmiddels hard gewerkt door verschillende kennisinstituten.'

Op woensdagmiddag bakt Lisette pannenkoeken voor haar twee dochters en alle vrienden en vriendinnetjes die aan komen waaien. Ze houdt van hardlopen en onderneemt regelmatig sportieve activiteiten met haar meisjes. Vliegeren op het strand, een obstakelrun, naar een museum of het theater gaan, restaurantjes uitproberen, genoeg bezigheden voor in de vrije tijd. Lisette verveelt zich geen moment.