Charelle Willems & Bob Goldsmits

specialist arbeid & gezondheid en regievoerder | sociaal-medisch verpleegkundige

Bob Goldsmits & Charelle Willems 04

‘Werken in een SMC is een ontdekkingsreis, een cultuurverandering’

Charelle en Bob zijn het heel vaak met elkaar eens, er is veel vertrouwen. In het Sociaal Medisch Centrum (SMC) bij UWV in Tilburg werkten zij al nauw samen. Toen zich in Roermond een kans voordeed om een SMC op te zetten, hoefden ze dan ook niet lang na te denken. Die uitdaging wilden ze samen met een nieuw team aangaan.

“In Tilburg haalden we mooie resultaten met het SMC”, vertelt Charelle. “In een SMC werk je als één team rond de cliënt. Bij ons bestaat dat team uit een sociaal medisch verpleegkundige, dat is Bob, een medisch secretaresse, een re-integratiebegeleider en een arbeidsdeskundige, een procesbegeleider, de teamondersteuner, de medisch verzuimbegeleider en een specialist arbeid & gezondheid. Ik ben zowel arts als regievoerder. Alle SMC’s kennen een duaal leiderschap. Samen met mijn collega Manon, die bedrijfskundig manager is, stuur ik de collega’s van het SMC aan.

Wij hebben veel vrijheid om onze eigen rol te pakken
Het SMC waarin Charelle en Bob werken, begeleidt mensen die gebruik maken van de Ziektewet of de WIA. Bob: “We hebben vier uitgangspunten. We willen een hogere klant- én medewerkertevredenheid, we willen een nog hogere kwaliteit én we willen méér mensen helpen. We denken vanuit de cliënt. Als die tevreden is, zijn wij dat ook. Elke cliënt wordt in het team besproken. We kijken samen hoe we hem het best kunnen helpen. Iedereen heeft hierin zijn eigen rol. Aan de medisch kant bereidt de medisch secretaresse het dossier voor Charelle voor.  Afhankelijk van de situatie, spreek ik de cliënt voordat hij bij Charelle op het spreekuur komt. Vaak doen we dat telefonisch. Ik merk dat de meeste mensen het heel fijn vinden dat ze hun verhaal al bij mij kwijt kunnen, voor ze de arts spreken. Ze voelen zich gehoord, vinden het bezoek aan de arts minder spannend. Ik kan ook al veel vragen over het proces beantwoorden. Dat zorgt voor rust. Wij hebben als team korte lijntjes, kunnen  efficiënter werken. Charelle heeft hierdoor ook meer voorinformatie. Als sociaal-medisch verpleegkundige ervaar ik vrijheid om binnen de kaders van de wet mijn rol te pakken.”

Het leuke aan een SMC is, dat je heel breed mag denken
Charelle: “In Tilburg waren we al een goed op elkaar ingespeeld duo. Nu bouwen we samen met het team aan een nieuw SMC. Het leuke aan een SMC is, dat je heel breed mag denken. Je gaat uit van wat de cliënt nodig heeft. Hoe kunnen we hem het beste begeleiden? Wat is daarvoor nodig? En wat kun jij daar als lid van het team aan bijdragen?” Bob: “Als je nog niet eerder op deze manier gewerkt hebt, moet je even je draai vinden. De wil om het anders te doen is er, zeker nu het team ziet wat het oplevert.” Charelle: “Het is de kunst om niet teveel ineens te willen. Soms doen we een stapje terug om iedereen mee te nemen. Het is een ontdekkingsreis, een cultuurverandering.” Bob: “Charelle is een goede coach, ze is heel verbindend.” Charelle: “Het afgelopen jaar heb ik er als regievoerder vooral aan gewerkt om binnen het team draagvlak te creëren. 

Ik ben opgeleid als arts en specialist arbeid en gezondheid, als regievoerder heb ik ook leidinggevende taken. Om hier meer bedreven in te worden, mocht ik van UWV een traject wendbaar leiderschapstraject volgen. Ik heb er veel van geleerd.”

Ik wilde graag een baan waar het sociaal-maatschappelijke een grotere rol speelt
Bob werkte voordat hij bij UWV aan de slag ging als persoonlijk begeleider van mensen met niet-aangeboren-hersenletsel. Bob: “Na 10 jaar was ik toe aan iets nieuws. In mijn vorige werk was ik vooral verplegend bezig. Ik wilde graag een baan waar het sociaal-maatschappelijke een grotere rol speelt. Omdat mijn partner specialist arbeid & gezondheid is, kende ik het UWV. Ik heb een meeloopdag gedaan en was meteen enthousiast. Op dat moment was er echter geen vacature voor een sociaal-medisch verpleegkundige. benaderd door de adviseur verzekeringsarts van UWV Tilburg dat ze een sociaal medisch verpleegkundige zochten. Ik heb meteen gereageerd. Charelle werkte daar al.” Charelle: “Ik twijfelde bij mijn studiekeuze tussen rechten en geneeskunde. Het werd het laatste, terugkijkend was dat een goede beslissing. Ik was me aan het oriënteren binnen het vakgebied chirurgie en deed een jaar vaatchirurgie. Mooi werk, maar ik miste de balans tussen werk en privé. Ik heb toen gekozen voor een baan als arts bij Bezwaar en Beroep bij UWV. Hier kon ik het medische met het juridische verbinden. Hierna maakte ik de overstap naar Sociaal Medische Zaken. Ik ben blij met mijn werk als specialist arbeid & gezondheid en regievoerder.”

Als je vanuit de cliënt werkt, kom je soms tot creatieve oplossingen
De juridische kaders van de sociale verzekeringswetten zijn leidend in het werk bij UWV. “Als je vanuit de cliënt werkt, kun je tot creatieve oplossingen komen. Daar hebben we ook een budget voor.” Bob: “We hadden bijvoorbeeld een cliënt die door corona in een sociaal isolement was geraakt. Hij zou graag willen sporten. Omdat wij dachten dat dat zou bijdragen aan zijn belastbaarheid, hebben we een abonnement voor een sportschool kunnen regelen. De cliënt bloeide helemaal op en herstelde zo goed, dat hij weer aan het werk kon.” Charelle: “Financiële problemen hebben ook een negatief effect op de gezondheid. In het team ontstond het idee om een budgetbeheerder aan ons SMC toe te voegen. We onderzoeken nu hoe we dat kunnen implementeren. Dat maatwerk leveren waarbij elk teamlid zelf initiatief kan nemen en zijn rol kan pakken, maakt het werk in de SMC zo leuk, uitdagend en waardevol.”