Privacystatement

UWV voert namens de overheid de werknemersverzekeringen uit. Sociaal Medische Zaken (SMZ) is de divisie van UWV die de beoordelingen van de arbeidsgeschiktheid uitvoert en adviezen uitbrengt die herstel en re-integratie bevorderen. Via de website brederperspectief.nl geven wij meer informatie over het vak verzekeringsgeneeskunde en bieden wij de mogelijkheid om te solliciteren naar de functie verzekeringsarts. Bezoekt u deze website dan verwerkt UWV Sociaal Medische Zaken uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Op brederperspectief.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast worden bij het invullen van het sollicitatieformulier de naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer gevraagd en als bijlage de sollicitatiebrief en het c.v. Bij het invullen van het contactformulier worden naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer gevraagd en de opmerking/vraag die u heeft.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Ook maakt deze site gebruik van een cookie van Youtube ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics en Youtube om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van UWV Sociaal Medische Zaken en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. UWV Sociaal Medische Zaken heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van UWV Sociaal Medische Zaken geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van UWV Sociaal Medische Zaken een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van brederperspectief.nl te kunnen waarborgen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (UWV Sociaal Medische Zaken) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Sollicitatieformulier website

Als u het sollicitatieformulier op brederperspectief.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Deze gegevens worden gedeeld met de daartoe aangewezen functionarissen binnen UWV Sociaal Medische Zaken die uw sollicitatie zullen behandelen. Bij indiensttreding volgt er een arbeidsovereenkomst waarin de benodigde gegevens worden opgenomen. Bij een afgewezen sollicitatie worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden.

Contactformulier website

Als u het contactformulier op brederperspectief.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een sollicitatie uit voortkomt. Dan worden deze gegevens gedeeld met de daartoe aangewezen functionarissen binnen UWV Sociaal Medische Zaken. Bij indiensttreding volgt er een arbeidsovereenkomst waarin de benodigde gegevens worden opgenomen. Bij een afgewezen sollicitatie worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens UWV Sociaal Medische Zaken

Bezoekadres:
Geerstraat 121
6411 NP Heerlen
Postadres:
Postbus 101
6400 AC Heerlen
T 0900 - 9294
E marc.jetten@uwv.nl