Wat houdt het vak specialist arbeid & gezondheid/ verzekeringsgeneeskunde in?

Je voelt je een stuk lekkerder als je bijdraagt en deelneemt aan de samenleving. Dat is onze vaste overtuiging. Is dat (tijdelijk) niet meer mogelijk, vanwege ziekte of andere sociaal medische oorzaken, dan helpen we. Financieel en functioneel. Ons uitgangspunt is echter steeds: terugkeren in het arbeidsproces. Naar de mogelijkheden die je hebt. De specialist arbeid & gezondheid heeft de uitdagende taak te beoordelen welke mogelijkheden zijn cliënt wél nog heeft en  op welke support hij mag rekenen. Met de sociale wetgeving en juridische afspraken als kader, maar zeker recht doend aan zijn situatie. Onafhankelijk. Eerlijk en rechtvaardig. Met oog voor de mens. Vaak complex, maar altijd boeiend. Dit vak vraagt meer dan medische kennis van je. Je opereert in een sociaal, maatschappelijke en juridische context.

Medisch

Als specialist arbeid & gezondheid focus je niet op één specialisme, maar krijg je te maken met het complete medische spectrum. Elke dag zie je een breed scala van diverse aandoeningen.

Sociaal

Een aandoening heeft een enorme impact op iemands leven, dat gaat veel verder dan die klacht 'alleen'. Minder of niet meer kunnen werken grijpt in op het functioneren van de mens in al haar facetten. Inkomen daalt, zorgen over de toekomst nemen toe, sociale contacten worden minder en relaties komen onder druk te staan. Als specialist arbeid & gezondheid heb je oog voor de héle mens en ben je verantwoordelijk voor een gezonde toekomst van de cliënt. Het doet ertoe wat je doet. Een zeer, zeer relevante functie. Daarnaast heb je een verantwoordelijkheid naar ons systeem van sociale rechtvaardigheid. Objectief en menselijk beoordelen dus.

Juridisch

De wetgeving rond sociale zekerheid in ons land is erop gericht mensen (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Meedoen, dat is waar we naar streven. "Welke mogelijkheden heb je wél nog?" is dus de belangrijkste vraag. Als specialist arbeid & gezondheid beoordeel je de belastbaarheid van de cliënt en zorg je ervoor dat de cliënt passende en benodigde ondersteuning krijgt die past binnen het wettelijk kader.